Zaposleni uprava

David Perović

Telefon: 01 230 82 40
Faks: 01 230 82 53
Tajnistvo@vrtec-ledina.si
David.Perovic@vrtec-ledina.si

več informacij

Osrednja služba, ki skrbi za administracijo in tekoča vprašanja.

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00–12.30 in 13.00–16.00
Torek: 8.00–12.30 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–13.00 in 14.00–16.00
Četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00

Ravnateljica

Lučka Postružin
Telefon: 01 230 82 40
Lucka.Postruzin@vrtec-ledina.si

več informacij

Vrtec Ledina vodi ravnateljica Lučka Postružin, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ. Ravnateljica organizira in vodi delo ter poslovanje vrtca, predstavlja in zastopa vrtec v njegovem okolju in širši okolici. Odgovorna je za zakonitosti dela vrtca. Spremlja pedagoško delu v okviru hospitacij v oddelkih, z vidika svetovanja, opravlja mentorstvo pripravnicam, jih vodi in usmerja za strokovni izpit. Na podlagi letnih razgovorov z zaposlenimi pripravi načrt izobraževanja, načrt nakupov in investicijskega izobraževanja, ter skrbi za spodbujanje timskega dela in dobre klime v vrtcu. Skrbi za izvajanje LDN in izpolnjevanje zastavljenih vzgojnih, poslovnih in finančnih ciljev.

Pomočnica ravnateljice

Andreja Kuder
Telefon: 01 230 82 45
Andreja.Kuder@vrtec-ledina.si

več informacij

Pomočnica ravnateljice pomaga ravnateljici pri opravljanju poslovodnih in pedagoških nalog. Opravlja naloge, za katere jo pisno pooblasti ravnatelj in naloge po opisu del v sistemizaciji delovnih mest ter jo nadomešča v njeni odsotnosti.

Svetovalna služba

Natalija Kučiš-Nikolič, svetovalna delavka
Telefon: 01 230 82 47
Natalija.Kucis-Nikolic@vrtec-ledina.si

več informacij

Svetovalna delavka v sodelovanju s starši, vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in z vodstvom vrtca soustvarja optimalne pogoje za razvoj in učenje otrok. Preko raznovrstnih razvojnih, preventivnih in svetovalnih dejavnosti si prizadeva, da bi odrasli ustvarjali pogoje za vzgojo in učenje ter razvoj otrok v vrtcu. Z njo se lahko posvetujete ob vključitvi otroka v vrtec, o otrokovi vzgoji, razvoju in posebnostih v otrokovem razvoju, pri odpravljanju otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težav.

Jelena Kljajić, mobilna specialna pedagoginja 
Telefon: 01 620 47 34

Jelena.Kljajic@vrtec-ledina.si

več informacij

Mobilna specialna pedagoginja v vrtcu izvaja redni predšolski program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Pravico do dodatne strokovne pomoči v vrtcu otrok pridobi na podlagi Zahtevka o usmerjanju otroka, ki ga podajo starši Zavodu RS za šolstvo. Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami izda odločbo, v kateri opredeli način in obseg pomoči. Ravnatelj vrtca imenuje strokovno skupino vrtca, ki v sodelovanju s starši otroka oblikuje načrt individualiziranega programa ter spremlja, in evalvira njegovo uresničevanje.

Vodja prehrane in ZHR

Tatjana Jerič
Telefon: 01 230 82 46
Tatjana.Jeric@vrtec-ledina.si

več informacij

Vodja prehrane skrbi za pravilno izvajanje zdravstveno-higienskega režima v vrtcu, upošteva veljavne zakonske predpise s področja zdravstvenega varstva, navodila in priporočila strokovnih institucij ter navodila, dogovore in sklepe za interno uporabo.

Skrbimo za čisto, varno in zdravo bivalno okolje. Posebno skrb namenjamo večkratnemu dnevnemu zračenju prostorov. Otrokom dnevno omogočamo veliko gibanja in bivanja na svežem zraku. Pri načrtovanju in pripravi obrokov upoštevamo fiziološke normative za prehrano predšolskih otrok, ki so specifični glede na starost otrok. Upoštevamo osnovna strokovna načela HACCP in izvajamo potrebne ukrepe z namenom, da zagotovimo varne, uravnotežene in pestre obroke, ki imajo varovalni učinek na zdravje. V dnevno prehrano zajemamo živila iz vseh sedmih skupin s poudarkom na visoko vrednih in varovalnih živilih v skladu s programom WHO-CINDI. Taka prehrana je biološko polnovredna, skrbno načrtovana in prijazno ponujena.

Za otroke z različnimi obolenji ali z motnjami v presnovi pripravljamo dietne obroke. Pri tem upoštevamo določene omejitve pri izbiri živil in načinu priprave hrane.

Vodja kuhinje

Lilijana Mehle
Telefon: 01 230 82 54
Lilijana.Mehle@vrtec-ledina.si

Računovodstvo

Marjana Poglajen, knjigovodja

Telefon: 01 230 82 48
rac-vrtled@guest.arnes.si, marjana.poglajen@vrtec-ledina.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00–12.00
Torek: 13.00–16.00
Četrtek: 8.00–12.00

Irena Klemenčič, računovodja
Telefon: 01 230 82 56
Irena.Klemencic@vrtec-ledina.si

več informacij

Računovodska in knjigovodska služba pa skrbi za plačila vrtca.

 • Koledar prireditev

  februar 2018
  M T W T F S S
  « Jul    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  
 • Vrtec Ledina

 • Katalog informacij javnega znacaja - Vstop zaposleni