Vpis / izpis

Dokumentacija

Za vstop v vrtec morate izpolniti vlogo za vpis vašega otroka, ki jo dobite v tajništvu vrtca ali pa na naši spletni strani. Priložena je v pdf obliki na koncu strani. 

Če želite vključiti otroka v vrtec med šolskim letom in je v vrtcu prosto mesto, vas obvestimo o sprejemu v vrtec najkasneje v 30 dneh. Če je prostih mest premalo, vsako vlogo, ki je oddana v času javnega vpisa, obravnavamo za sprejem v naslednjem šolskem letu. O sprejemu odloča Komisija za sprejem otrok v vrtec po kriterijih iz Odloka o sprejemu otrok v vrtce MOL, ki je bil 1. 10. 2010 objavljen v Uradnem listu. Starši odgovor prejmete v mesecu aprilu. Komisija staršem izda obvestilo o sprejemu oziroma razporeditvi na čakalni seznam. Če se naknadno sprostijo mesta v vrtcu, sprejemamo otroke s čakalnega seznama, staršem  pa naknadno izdamo obvestilo o sprejemu otroka. Po sprejemu otroka v vrtec, vas povabimo na podpis pogodbe z vrtcem. Če starši ne podpišete pogodbe z vrtcem v določenem roku, se šteje, da ste umaknili vlogo za sprejem otroka. Čakalni seznam se vsako leto oblikuje na novo in velja do 31. 8. tekočega leta. Za tiste otroke s čakalnega seznama, ki v vrtec tudi naknadno niso sprejeti, starši oddate novo vlogo v času javnega vpisa (predvidoma od 1. marca do 15. marca) za vstop v naslednjem šolskem letu. Otroke, ki so dovolj stari za vstop v vrtec, se sprejema v vrtec s 1. septembrom, mlajše otroke pa kasneje v šolskem letu, ko dopolnijo starostni pogoj za vstop v vrtec (11 mesecev) ali po zaklujučenem porodniškem dopustu. V kolikor v vrtec sprejmemo vse otroke določene starosti, ki so bili obravnavani na komisiji, sprejemamo  tudi otroke, za katere so bile vloge oddane po javnem vpisu. Če ste oddali vlogo za vpis otroka v vrtec po roku za obravnavo na komisiji, vas bomo pisno obvestili o sprejemu, v kolikor bo ta možen. Informacije o prostih mestih za tekoče šolsko leto so vam dostopne na spletni strani MŠŠ https://krka1.mss.edus.si/registriweb/ProstaMesta.aspx?ZavodID=10055.

Potrebni dokumenti za vpis vrtec: 

Obrazec-vloga-za-vpis-otroka-v-vrtec-za-solsko-leto-2018-2019

Podpisana pogodba z vrtcem (prejmete v vrtcu)   

Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka: izpolnijo ga starši, potrdi pa otrokov zdravnik. Starši ga izročijo vzgojiteljici oddelka prvi dan vključitve otroka v vrtec (v zavihku Obrazci)

Soglasje staršev za vodenje zbirk osebnh podatkov (v zavihku Obrazci)

Informacije o plačilu vrtca

Starši imajo možnost uveljavljanja znižanega plačila vrtca. Ob vpisu otroka v vrtec morajo starši, ki želijo uveljavljati pravico do znižanega plačila vrtca, oddati vlogo na pristojni Center za socialno delo.

 • Vsako spremembo v družini (sprememba stalnega bivališča, nov družinski član, pridobitev zaposlitve, izguba zaposlitve, razveza, poroka itd.) je potrebno pisno sporočiti CSD. Spremembo naslova in osebnih podatkov pa je potrebno pisno sporočiti tudi v računovodstvo vrtca v roku 15 dni po spremembi.
 • Starši s stalnim prebivališčem v MOL lahko enkrat letno, v obdobju od 1.6. do 30.9., uveljavljajo rezervacijo v času odsotnosti otroka v vrtcu, za obdobje najmanj enega in največ dveh mesecev.
 • Starši s stalnim bivališčem izven MOL se o možnostih rezervacije pozanimajo v svoji občini.

Dan Vrtca Ledina – dan odprtih vrat

Zavedamo se, da odločitev za izbiro vrtca ni enostavna, zato ne zamudite priložnosti, ko se lahko sami prepričate o kvaliteti našega dela. Staršem na novo vpisanih otrok in ostali zainteresirani javnosti predvidoma v mesecu maju odpremo svoja vrata in prikažemo način življenja in dela vrtca.

Postopno uvajanje otroka v vrtec

Vstop v vrtec je pomemben dogodek v življenju otroka in staršev. Da bi pomagali otrokom in staršem še pred vstopom v vrtec, predvidoma v mesecu juniju organiziramo srečanje s starši na temo: Prvič v vrtec. Starši se lahko o vstopu v vrtec posvetujejo s svetovalno delavko, vzgojiteljico ali z vodstvenim kadrom.

 • Priporočamo, da se pred vstopom otroka v vrtec opravi individualni razgovor z otrokovo vzgojiteljico.
 • Za uvajanje si vzemite nekaj dni dopusta.
 • Otroka prvi teden ne pustite veliko časa v vrtcu.
 • Uvajanje naj bo postopno, ob vaši aktivni prisotnosti v skupini.
 • Koledar prireditev

  februar 2018
  M T W T F S S
  « Jul    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  
 • Vrtec Ledina

 • Katalog informacij javnega znacaja - Vstop zaposleni