Sodelovanje s starši

Oblike in načini sodelovanja

Zavedamo se, da je sodelovanje med vrtcem in starši pomemben element pri zagotavljanju kakovostne predšolske vzgoje. S tem namenom si vsi zaposleni v vrtcu, preko raznovrstnih dejavnosti, prizadevamo oblikovati pogoje za kakovostno vzgojo in izobraževanje predšolskega otroka.

– Spoštujemo in upoštevamo starše kot primarne vzgojitelje in jim dajemo možnost soodločanja o vseh pomembnih vprašanjih v zvezi z njihovim otrokom.
– Starše obveščamo o programu vrtca in vabimo k sodelovanju pri načrtovanju in izvajanju vzgojnih dejavnosti.
– Obveščamo jih o otrokovem razvoju, počutju in izvajanju dejavnosti v skupini.
– S spoznanji stroke starše seznanjamo o pomenu ustreznega vzgojnega ravnanja.
-Z informacijami o otroku in družini, ki nam jih zaupajo starši in otroci, ravnamo odgovorno in zaupno.

Skupinske oblike:

-roditeljski sestanki pred vstopom otroka v vrtec,
-oddelčni roditeljski sestanki,
-tematske okrogle mize; srečanja za starše s strokovnjakom s področja vzgoje, učenja in zdravja in
-skupne prireditve, praznovanja, delavnice; Dan odprtih vrat Vrtca Ledina, zaključna prireditev vrtca ŽIV ŽAV in delavnice v oddelkih otrok so namenjene predstavitvi življenja in dela vrtca staršem in otrokom. Potekajo v prostorih vrtca ali v naravi; na Ljubljanskem gradu, v Tivoliju, Živalskem vrtu, Arboretumu…

Individualne oblike:

-individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec,
-prisotnost staršev ob otroku v oddelku pri uvajanju otroka v vrtec,
-izmenjava kratkih informacij ob vsakodnevnih stikih s strokovnimi delavci,
-mesečne pogovorne ure za daljše in poglobljene razgovore o otrokovem razvoju in učenju ter
-pisne informacije o tekočem delu in življenju vrtca.

Svet Vrtca Ledina

Svet šteje 11 članov in sicer 5 predstavnikov vrtca, 3 predstavnike staršev in 3 predstavnike lokalne samouprave. Svet vrtca imenuje in razrešuje ravnatelja vrtca, sprejema program razvoja vrtca, letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, obravnava poročila o vzgojni oziroma izobraževalni problematiki, odloča o pritožbah.

Svet staršev

Svet je sestavljen iz predstavnikov staršev oddelka, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku. Svet staršev predlaga nadstandardne programe, daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, daje mnenje o predlogu programa razvoja vrtca in o letnem delovnem načrtu, daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, razpravlja o poročilih ravnatelja, o vzgojno-izobraževalni problematiki, obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, voli predstavnike v svet vrtca, opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

Sklad vrtca

Sklad je namenjen izboljšanju kvalitete bivanja otrok v vrtcu in pomoči socialno ogroženim otrokom vrtca. Sredstva, namenjena skladu vrtca, pridobivamo na več načinov: donatorstvo in sponzorstvo, prispevki staršev; humanitarne akcije; prednovoletna prodaja izdelkov.

Pravice in obveznosti staršev

-Od staršev pričakujemo sodelovanje in zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključevanje v organizirane oblike sodelovanja z vrtcem.
-Starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.
-Ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka; opozarjajo na posebnosti otroka, ki so pomembne za njegovo varnost in zdravje.
-Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi podatkov ter o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
-Zagotavljajo spremstvo ob prihodu in odhodu iz vrtca. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge polnoletne osebe pa le v izjemnih primerih s pisnim pooblastilom staršev.
-Skrbijo za zdravje otrok; v vrtec ne pripeljejo bolnega otroka, ki bi s svojim zdravstvenim stanjem ogrožal sebe in druge.
-Odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih.
-Redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca.
-Upoštevajo poslovalni čas vrtca.
-Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah.
-Sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
-Izpis otroka je potrebno pisno najaviti, najkasneje en mesec pred datumom izpisa.

Pomembne povezave

 

 • Koledar prireditev

  februar 2018
  M T W T F S S
  « Jul    
   1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  262728  
 • Vrtec Ledina

 • Katalog informacij javnega znacaja - Vstop zaposleni