Preskoči na glavno vsebino
Novice
Novice

Erasmus+ aktivnosti, Evropska pot Vrtca Ledina

08. december 2022

V sklopu projekta Erasmus+, KA-SE-22/20, Evropska pot Vrtca Ledina sta se mobilnosti v vrtcu Sunce v Zadru udeležili ravnateljica Lučka Postružin in pomočnica ravnateljice Andreja Kuder. Na izobraževalnem obisku sta se seznanili z delovanjem in organizacijo dela vrtca »Sunce« in s samim izobraževalnem procesom na Hrvaškem. Na predstavitvi vrtca »Sunce« sta dobili vpogled v sistem predšolske vzgoje na ravni države in ravni občine ter pridobili nove ideje za svoje delo. Predstavili sta organizacijo in delo Vrtca Ledina, predstavili sta pedagoško delo s primeri dejavnosti vrtca, jezikovne kartice ter oblike povezovanje vrtca z ustanoviteljem Mestno občino Ljubljana. Program obiska jima je omogočil vpogled v vzgojno-izobraževalno delo obiskanega vrtca in njegovega sodelovanja tako s starši, okoljem kot z občino Zadar, oddelkom za šolstvo. V sklopu mobilnosti sta imeli možnost vpogleda v organizacijo in delo centralne enote vrtca, enote Ciciban ter še štirih enot vrtca, ki se med seboj razlikujejo po velikosti in specifiki programov, ki ga izvajajo strokovni delavci v teh enotah. Ob ogledu enot sta spoznali različne način dela, prednostne naloge posameznih enot, izmenjali sta svoje izkušnje pri delu z ravnateljico, pedagoginjami ter s strokovnimi delavci. Spoznali sta različne načina dela vzgojiteljev, načine neposrednega in posrednega dela, načrtovanja, evalviranja, programa, materialnih pogojev… Seznanili sta se z različnimi načini sodelovanja s starši ter se udeležili izleta v Nacionalni park Paklenica, s tremi vrtčevskimi skupinami otrok enote Jazine, njihovimi starši in vzgojiteljicami. Med mobilnostjo sta se udeležili izobraževanja, ki je bilo organizirano za strokovne delavce vrtca z naslovom "Čustveni izzivi pri delu z otroki" predavatelja Darka Kobetića, prof. rehabilitator in gestalt psihoterapevta, ter si pridobili nova znanja na področju kulturne dediščine mesta Zadra ob vodenem ogledu starega mestnega jedra. Pridobili sta vpogled v predšolski sistem na Hrvaškem, spoznali način organizacije in delovanja javnega vrtca. Spoznali sta način sodelovanja vrtca z občino ustanoviteljico, lokalnim okoljem in starši. Pridobili sta vpogled v načrtovanje dela in načrtovanje sodelovanja s starši ter se podrobno seznanili z aktivnostmi, ki jih vrtec izvaja na področju ekologije. V svoje delovno okolje bi prenesli nekatere predstavljene dejavnosti, ki spodbujajo: aktivno učenje, ustvarjalnost, izvirnost in kritičnost, iskanje in reševanje problemov. To je bilo še posebej vidno pri predstavljenem projektu „Kako stabla mogu spavati, kada auti bruje, a ljudi stalno viču?“. Iz vsebine projekta je bilo zaznati kontinuirano izvajanje vsebin z namenom ekološke občutljivosti in spretnosti pri otrocih ter načrtnega spodbujanja pozitivnega odnosa do narave in okolja. Videne dejavnosti in izkušnje, ki so jih v projektu pridobili otroci se lahko uporabijo pri dejavnostih tudi v našem vrtcu. Pomen tovrstnih dejavnosti bistveno pripomore k širitvi in poglabljanju znanja, interesa otrok ter učenju sodelovanja, samostojnosti in odgovornosti. Ob srečanju s strokovnimi delavci vrtca »Sunce« iz Zadra si želita z njimi poglobiti sodelovanje na različnih področjih in sodelovati v novih projektih. Ker se zavedata pomena predšolske vzgoje za razvoj človeške družbe, ki izraža spoštovanje do drugih, drugačnosti in različnosti, narave in naravnih virov, ki nam jih zagotavlja planet, na katerem živimo. Sta mnenja, da v obeh institucijah preko različnih aktivnosti omogočamo otrokom in odraslim, da z nizom vrednot, ki jih z načrtnim delom preko otrok širimo na starše in lokalno skupnost, sodelujoče pozivamo k zmernosti, solidarnosti in odgovornosti, ki se od narave in soljudi prenaša na prihodnje generacije.
Priloge:
Logotip Erazmus+ (PNG, 14,1 KB)