Novice
Novice

Vpis za šolsko leto 2018/2019

26. februar 2018

Spoštovani starši!

Vlogo za vpis lahko oddate od 1. do 15. marca 2018 v tajništvo vrtca, v času uradnih ur, po navadni pošti ali podpisano in skenirano po el. pošti.

Uradne ure tajništva:
Ponedeljek: 8.00–12.30 in 13.00–16.00
Torek: 8.00–12.30 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–13.00 in 14.00–16.00
Četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00, v četrtek, 1. in 8. marca 2018, do 18. ure.

Za vse informacije in dogovor o oddaji vloge izven uradnih ur, smo vam na voljo na tel. št. 01 230 82 40, 01 230 82 47, 031 660 699.

Vlogo oddajo:
  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šol.l. 2017/18
  • starši, ki so vlogo oddali po 16. 3. 2017 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju MOL

Vloga za vpis, obvestilo MOL je v prilogi.

Lučka Postružin, ravnateljica