Vpis v vrtec
Vpis v vrtec

Vpis v vrtec

V času od 1. do 15. marca 2018, poteka Razpis za vpis v javne vrtce MOL za šolsko leto 2018/2019, vstop od 1. 9. 2018 dalje oz. ob dopolnjenih 11 mesecih otrokove starosti.

Informacije o vpisu

  • Izpolnite vlogo za vpis, ki jo v tiskani obliki dobite tudi v tajništvu vrtca. V primeru prostih mest lahko otroka vključite v vrtec tudi med šolskim letom. V kolikor je vlog za vpis več, kot je prostih mest, pa zaseda Komisija za sprejem otrok v vrtec in oblikuje seznam za sprejem.
  • Po sprejemu otroka v vrtec vas povabimo na informativni roditeljski sestanek, dan odprtih vrat in podpis pogodbe z vrtcem. Najkasneje teden pred vstopom otroka v vrtec boste povabljeni na individualni razgovor z vzgojiteljem vašega otroka, kjer se boste dogovorili o poteku in načinu uvajanja.
  • V mesecu pred vstopom otroka v vrtec lahko vložite na pristojni CSD Vlogo za subvencijo plačila vrtca.
  • Prvi dan prinesete potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izpolni otrokov pediater.
  • V kolikor vrtec ne zagotavlja dovolj prostih mest in otrok ne more sprejeti, jih uvrsti na čakalni seznam. Le ta velja do 31. 8. tekočega šolskega leta.

Informacije o prostih mestih za tekoče šolsko leto so vam dostopne na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
Skupna čakalna lista za vse otroke v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za tekoče šolsko leto je dostopna na spletni strani Mestne občine Ljubljana.

Vlogo za vpis otroka v vrtec lahko skozi celo leto.

  • Če želite uveljavljati poletno rezervacijo, izpolnite obrazec ali ga prevzemite v tajništvu vrtca in izpolnjenega tudi oddajte. V primeru uveljavljanja zdravstvene rezervacije, za otroke iz MOL, vlogo oddate na MOL. Obrazec in pogoji uveljavljanja so dostopni na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
    V kolikor imate stalno prebivališče v drugi občini, si informacije o koriščenju počitniške in zdravstvene rezervacije pridobite na svoji občini.
  • Izpis otroka iz vrtca je možen z oddajo obrazca za izpis, v tajništvo vrtca, z najkrajšim izpisnim rokom 15 dni.