Vpis v vrtec
Vpis v vrtec

Vpis v vrtec


Vsako leto, v času od 1. do 15. marca, v letu 2020 do 16. marca, poteka Razpis za vpis v javne vrtce MOL, za vstop od 1. 9. oz. ob dopolnjenih 11 mesecev otrokove starosti. 
  • Za vpis v vrtec izpolnite vlogo za vpis (na povezavi: https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-v-ljubljani-2/), ki jo v tiskani obliki dobite tudi v tajništvu vrtca. V kolikor ima vrtec prosta mesta, lahko otroka vključite tudi med šolskim letom. V kolikor je vlog za vpis več, kot je prostih mest, zaseda Komisija za sprejem otrok v vrtec in oblikuje seznam za sprejem. V kolikor vrtec ne zagotavlja dovolj prostih mest in otrok ne more sprejeti, jih uvrsti na čakalni seznam. Le ta velja do 31. 8. tekočega šolskega leta. Informacije o prostih mestih za tekoče šolsko leto so vam dostopne na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
    Skupna čakalna lista za vse otroke v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za tekoče šolsko leto pa je dostopna na spletni strani Mestne občine Ljubljana.
  • Po sprejemu otroka v vrtec vas povabimo na informativni roditeljski sestanek, na dan odprtih vrat in podpis pogodbe z vrtcem. Najkasneje teden pred vstopom otroka v vrtec boste povabljeni na individualni razgovor z vzgojiteljem vašega otroka, kjer se boste dogovorili o poteku in načinu uvajanja.
  • V mesecu pred vstopom otroka v vrtec lahko vložite na pristojni CSD Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev za subvencijo plačila vrtca.
  • Prvi dan otrokovega bivanja v vrtcu prinesete potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, ki ga izpolni otrokov pediater.
  • Če želite uveljavljati poletno ali zdravstveno rezervacijo, za otroke iz MOL, vlogo oddate v tajništvu vrtca. V kolikor imate stalno prebivališče v drugi občini, si informacije o koriščenju počitniške in zdravstvene rezervacije pridobite v svoji občini.
  • Izpis otroka iz vrtca je možen z oddajo obrazca za izpis, v tajništvo vrtca, z najkrajšim izpisnim rokom 15 dni.