Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti

Dodatne programe izvajajo zunanji izvajalci, po končanem programu oddelka. Na podlagi okrožnice MŠŠ št. 602-5/2007, z dne 28. 6. 2007, dodatna dejavnost časovno ne sem posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca. Strokovni delavci oddelka, na podlagi izjave staršev, oddajo otroke izvajalcu, po končani dejavnosti pa jih prevzamejo starši. Stroške dodatnih dejavnosti starši poravnajo izvajalcu. Izvajamo seznanjanje s tujim jezikom in kulturo, umetniške in športne dejavnosti. Le te se spreminjajo glede na interes in izbiro staršev.

Bivanje v naravi

Izvajamo 5 dnevno bivanje na morju za otroke stare 5–6 let in 3 dnevni tabor v naravi za otroke 4–5 let. Otrokom tako omogočimo prijetno doživljanje, učenje in izkušnje v naravi, ki so skrbno načrtovane in bogatijo program vrtca.