Preskoči na glavno vsebino
Dodatne dejavnosti
Dodatne dejavnosti

Dodatne dejavnosti

Izvedbo načrtovanih obogatitvenih in dodatnih dejavnosti vrtca, ki bogatijo in nadgrajujejo našo prakso bomo, glede na zmožnosti zagotavljanja varnosti  v času koronavirusa, sproti prilagajali oziroma se odločali glede same izvedbe. Pri delu bomo sledili smernicam NIJZ in MIZŠ in kljub določenim omejitvam otrokom zagotavljali pestro, ustvarjalno in toplo okolje v našem vrtcu.

Dodatne programe bodo izvajali zunanji izvajalci in sicer po končanem programu oddelka. Na podlagi okrožnice MŠŠ št. 602-5/2007, z dne 28. 6. 2007, dodatna dejavnost časovno ne sem posegati v program vrtca in se lahko izvaja šele takrat, ko se spraznijo posamezni prostori vrtca, v pristojnosti vodstva vrtca pa je, da določi, kdaj dodatna dejavnost ne moti izvajanja kurikula. Vsebino dodatnih dejavnosti in izvajalce pa izberejo na seji sveta staršev. Strokovni delavci oddelka, na podlagi izjave staršev, oddajo otroke izvajalcu. Po končani dejavnosti otroke prevzamejo starši. Stroške dodatnih dejavnosti starši poravnajo izvajalcu, 

Seznanjanje s tujim jezikom in kulturo

Urice spoznavanja angleškega jezika bo izvajalo podjetje BIP. 

Gibalne dejavnosti

Gibalne dejavnosti se bodo izvajale v telovadnici vrtca. Izvajalca bosta: Izobraževanje na področju športa, Aida Alič in Linda šport, športne dejavnosti, Linda Perko.

Bivanje v naravi

Načrtujemo tabor v naravi in letovanje na morju za starejše predšolske otroke.