Preskoči na glavno vsebino
Uprava
Uprava

Uprava

Tajništvo


Vesna Vidmar
Telefon: 01 230 82 40
Faks: 01 230 82 53
Tajnistvo@vrtec-ledina.si


Svetovalna služba


Natalija Kučiš Nikolić, svetovalna delavka
Telefon: 01 230 82 47, 031 660 699
Natalija.Kucis-Nikolic@vrtec-ledina.si

Blanka Šiško Lampret, vzg. predšolskih otrok za zgodnjo obravnavo
Telefon: 01 620 47 34

Ravnateljica


Lučka Postružin
Telefon: 01 230 82 40
Lucka.Postruzin@vrtec-ledina.si

Pomočnica ravnateljice


Andreja Kuder
Telefon: 01 230 82 45
Andreja.Kuder@vrtec-ledina.si

Organizatorka prehrane in ZHR


Tatjana Jerič
Telefon: 01 230 82 46
Tatjana.Jeric@vrtec-ledina.si

Vodja kuhinje


Tomaž Sedlak
Telefon: 01 230 82 54
Kuhinja@vrtec-ledina.si

Računovodstvo


Mira Berčan, knjigovodja
Telefon: 01 230 82 48
knjigovodstvo@vrtec-ledina.si

Računovodstvo
Telefon: 01 230 82 56
Racunovodstvo@vrtec-ledina.si