Uprava
Uprava

Uprava

Tajništvo


Vera Bogataj
Telefon: 01 230 82 40
Faks: 01 230 82 53
Tajnistvo@vrtec-ledina.si
vera.bogataj@vrtec-ledina.si

Uradne ure:
Ponedeljek: 8.00–12.30 in 13.00–16.00
Torek: 8.00–12.30 in 13.00–15.00
Sreda: 8.00–13.00 in 14.00–16.00
Četrtek: 8.00–12.00 in 13.00–15.00

Svetovalna služba


Natalija Kučiš-Nikolič, svetovalna delavka
Telefon: 01 230 82 47
Natalija.Kucis-Nikolic@vrtec-ledina.si

Blanka Šiško, mobilna specialna pedagoginja
Telefon: 01 620 47 34

Ravnateljica


Lučka Postružin
Telefon: 01 230 82 40
Lucka.Postruzin@vrtec-ledina.si

Pomočnica ravnateljice


Andreja Kuder
Telefon: 01 230 82 45
Andreja.Kuder@vrtec-ledina.si

Organizatorka prehrane in ZHR


Tatjana Jerič
Telefon: 01 230 82 46
Tatjana.Jeric@vrtec-ledina.si

Vodja kuhinje


Lilijana Mehle
Telefon: 01 230 82 54
Lilijana.Mehle@vrtec-ledina.si

Računovodstvo


Marjana Poglajen, knjigovodja
Telefon: 01 230 82 48
marjana.poglajen@vrtec-ledina.si

Računovodstvo
Telefon: 01 230 82 56
Racunovodstvo@vrtec-ledina.si