Preskoči na glavno vsebino
Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov
Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Obvestilo o imenovanju pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov

Spoštovani,

v skladu z določili 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, z dne 27. 4. 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES - Splošna uredba o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR), je Vrtec Ledina za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v Vrtcu Ledina imenoval mag. Domna Petelina, univ. dipl. prav., ki mu vprašanja s področja obdelave osebnih podatkov, katerih upravljavec je Vrtec Ledina, lahko zastavite preko elektronske pošte na: info@kurikulum.si.

Obveznosti pooblaščene osebe za varstvo podatkov:

  • obveščanje vrtca in zaposlenih, ki izvajajo obdelavo, ter svetovanje navedenim, o njihovih obveznostih v skladu z GDPR in drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov;
  • spremljanje skladnosti z GDPR, drugimi določbami prava Evropske Unije ali prava Republike Slovenije o varstvu podatkov in politiko vrtca v zvezi z varstvom osebnih podatkov, vključno z dodeljevanjem nalog, ozaveščanjem in usposabljanjem zaposlenih, vključenih v dejanja obdelave, ter s tem povezanimi revizijami;
  • sodelovanje z nadzornim organom (Informacijskim pooblaščencem);
  • delovanje kot kontaktna točka za nadzorni organ pri vprašanjih v zvezi z obdelavo, vključno s predhodnim posvetovanjem, in kjer je ustrezno, posvetovanje glede katere koli druge zadeve;
  • posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, lahko s pooblaščeno osebo za varstvo podatkov stopijo v stik glede vseh vprašanj, povezanih z obdelavo njihovih osebnih podatkov, in uresničevanjem njihovih pravic na podlagi GDPR.
Lučka Postružin, ravnateljica