Preskoči na glavno vsebino
Projekti
Projekti

Projekti

Izvedbo načrtovanih projektov vrtca, ki bogatijo in nadgrajujejo našo prakso bomo, glede na zmožnosti zagotavljanja varnosti in izvajanja priporočil, sproti prilagajali oziroma se odločali glede izvedbe. 

Eko vrtec

Program Ekošola je mednarodno uveljavljen program celostne okoljske vzgoje in izobraževanja, namenjen spodbujanju in večanju ozaveščenosti o trajnostnem razvoju. Vrtec uspešno sodeluje v nacionalnem programu Ekošola že od leta 2004 in se ponaša z Zeleno zastavo, mednarodno priznanim okoljskim znakom. Namen programa je razvijanje ekološke ozaveščenosti, prizadevanje za ohranitev zdravega in čistega okolja ter spodbujanje otrok k pozitivnemu odnosu do okolja in narave. Cilje in dejavnosti eko načrta bomo vključevali v vsakodnevno delo in življenje vrtca. Vsi oddelki vrtca sodelujejo v trajnostnih projektih: Voda, Energija, Odpadki in Trajnostna mobilnost.

Posamezni oddelki pa sodelujejo še v projektih: Znanje o gozdovih – LEAF, Eko branje za eko življenje, Ne zavrzi oblek, ohrani planet, Semena in vrtovi, Podnebne spremembe in biotska pestrost. Prav tako sodelujemo v različnih akcijah ob posebnih dneh: Evropski teden mobilnosti na temo Varčne poti (16. 9.–22. 9. 2023), Podnebni tek – Running out of time, Dan slovenske hrane in tradicionalni slovenski zajtrk na temo »Kruh za zajtrk – Super dan« (17. 11. 2023), Evropski teden zmanjševanja odpadkov na temo »Krožne in trajnostne tkanine – Odpadki niso v modi!«, Svetovni dan voda (22. 3. 2024), Svetovni dan zdravja (7. 4. 2024), Svetovni dan Zemlje (22. 4. 2024). Ekoaktiv bo vodila ga. Andreja Kuder, ki je članica društva DOVES in regijska ekokoordinatorka Ekošole, koordiniranje na nivoju dela oddelkov pa bosta vodili ekokoordinatorici Katja Švigelj Perović in Martina Bedenčič.

Gozdna pedagogika

Strokovne delavke vrtca že vrsto let aktivno raziskujejo dejavnosti za otroke v gozdu in njihov vpliv na otrokovo učenje in doživljanje.

Narava nudi prostor za raziskovanje, učenje, razvoj domišljije in nenazadnje tudi krepitev samozavesti in samozaupanja. Gozd pomembno vpliva in deluje na čutila ter pospešuje razvoj sinaps v možganih kar ima pozitiven vpliv na vsa področja otrokovega razvoja.

Ustvarjamo pogoje, preko katerih otroci doživljajo gozd z vsemi čutili in pridobijo vrsto izkušenj preko aktivnosti: igra z naravnim materialom, prebiranje zgodb pod krošnjami dreves, prepevanje in učenje pesmi, reševanje matematičnih izzivov, socialne in gibalne igre (poligoni iz naravnih ovir), spoznavanje biotske raznovrstnosti in gozdnega bontona. Z gozdnimi izzivi sledimo ciljem z različnih področij kurikuluma in otroke ter starše ozaveščamo o pomembnosti gozdov in varovanju okolja. Načrtovane dejavnosti bodo strokovni delavci izvajali na prostem, z naravnimi materiali otrokom približali gozd kot zanimiv in privlačen za raziskovanje. Že več let je v vrtcu urejen tudi gozdni kabinet, v katerem imamo pripomočke in ideje za izvedbo različnih dejavnosti. Z naravnimi materiali približamo gozd tudi najmlajšim, kot zanimivo in privlačno okolje za raziskovanje. Otroci so po gozdnih dejavnostih gibalno spretnejši, bolj ustvarjalni, imajo bolj razvito domišljijo in hitreje sprejemajo, razmišljajo in se odzivajo na ponujene asociacije, bolje pomnijo in so bolj vedoželjni, hkrati pa opažamo manj konfliktih situacij.

 

Vrtec Ledina je leta 2017 postal del Mreže gozdnih vrtcev in šol Slovenije, v mreži pa sodeluje od 5 do 8 oddelkov Vrtca Ledina. Bivanja na prostem in raziskovanja narave kot take, povežemo s cilji različnih področij kurikuluma. Hkrati pa strokovni delavci med seboj podelijo tudi primere dobrih praks ter dejavnosti s cilji javno objavijo v okviru FB Mreže gozdnih vrtcev in šol. V preteklem šolskem letu je vrtec sodeloval tudi na natečaju Gozdni izzivi, ki ga je pripravil Inštitut za gozdno pedagogiko v sodelovanju z Mrežo gozdnih vrtec in šol. K sodelovanju pa so bili povabljeni tudi starši. 

 

Starše redno seznanjamo z vsemi novostmi in aktivnostmi gozdne pedagogike v vrtcu, jih povabimo k sodelovanju, vključujemo v dejavnosti: npr. pri oblikovanju gozdnega kotička v oddelku, pri izvajanju iger brez meja s v gozdu, preko gozdno-raziskovalnega nahrbtnika z nalogami in pripomočki za družino.

Vrtec vsako leto uspešno sodeluje tudi v mednarodnem projektu LEAF - Znanje o gozdovih, pod okriljem Ekošole. V projekt je vključenih 11 oddelkov vrtca. Oblikovano imamo skupino za gozdove, s katero uspešno načrtujemo in pregledujemo delo in evalviramo delo v oddelkih, v vseh starostnih obdobjih. V letošnjem šolskem letu smo oblikovali Gozdni aktiv, ki je namenjen podpori vsem zaposlenim, tako novincem na področju gozdne pedagogike kot tudi vsem izkušenim, da delijo svoje odlične ideje med ostale zaposlene. Za uspešno sodelovanje v projektu smo leta 2020 prejeli Gozdno listino. Za uspešno opravljen gozdni cikel prejmemo leseno priznanje v obliki drevesnega lista in ga pritrdimo na plaketo v obliki drevesnega debla. Tako naše drevo postaja vedno bolj olisteno. Hkrati svoje dobre izkušnje, primere izvedenih dejavnosti objavimo na spletni strani projekta. Dostopne so na povezavi: https://slovenia.exposure.co/.

 Tačke pomagačke

Društvo Tačke pomagačke je prostovoljno društvo, ki terapevtsko delo s pomočjo psov opravlja v različnih ustanovah po vsej Sloveniji. V letošnjem letu bomo program vrtca obogatili z njihovim obiskom. Vodniki in psi so ustrezno strokovno usposobljeni, zato bomo skupaj sledili ciljem vseh področij kurikuluma; od jezika, gibanja pa vse do matematičnih izzivov. Otroci bodo spoznavali, da je potrebno za pse ustrezno skrbeti in v njihovi družbi, v družbi »mahajočega repka in vlažnega smrčka«, preko pristnih kontaktov prepoznavali tudi sebe, svoja čustva in odzive na psa. Strokovni delavci bodo v okviru obiska izvedli različne dejavnosti, ki bodo povezane z njihovimi dejavnostmi tako v igralnici kot tudi na sprehodu v gozdu.

 Api vrtec

Mreža APIS RETIS je strokovna mednarodna mreža, ki povezuje v api pedagogiki vzgojno izobraževalne organizacije, apiterapevte, čebelarje in drugo zainteresirano javnost. API vrtec je inovativni strokovni pedagoški program, ki temelji na senzornih izkušnjah in aktivnem ustvarjanju otrok. Dejavnosti bodo izvajali otroci stari od 3–6 let, preko igre, raziskovanja in eksperimentiranja.

V program prvega modula so prijavljeni štirje oddelki vrtca: Zvonček, Mravljica, Jabolko in Petelin. Le ti bodo izvajali dodatne projektne naloge, strokovni delavci pa se bodo še dodatno izobraževali in znanja prenašali na sodelavce in otroke.

Otroci bodo življenje čebel spoznavali preko dejavnosti povezanih z biodiverziteto, holtikulturo, varstvo okolja. Spoznavali bodo pravila lepega vedenja v bližini čebel, pomen čebel za naše življenje, kako lahko sami pripomorejo k ohranjanju zdravega in varnega okolja ter spoznavali delo in poklic čebelarja. Otroci se bodo učili pravil lepega vedenja v bližini čebel in s tem odgovorne skrbi za svojo varnost, varnost prijateljev ter seveda varnost narave in čebel. Sodelovali bodo pri tradicionalnem slovenskem zajtrku (jabolko, maslo, med, mleko), obiskal pa jih bo tudi obiskom čebelar. Svoja doživetja bodo izražali na likovnem in glasbenem področju, izdelovali izdelke in odpadnega materiala, risali in slikali. Ob poslušanju glasbe bodo uprizarjali  gibanje čebel, poslušali brenčanje ter ga ponazorili z gibom.

 

5.2.6 Z igro do prvih turističnih korakov

Turistična zveza Slovenije organizira turistični projekt z naslovom Okusni zakladi: Lokalni kulinarični spominki s trajnostnim pridihom! s katerim želijo udeležence spodbuditi, da z oblikovanjem slastnega spominka pripomorejo k večji prepoznavnosti določene destinacije. V projektu bodo sodelovali otroci 4–6 let. Otroci bodo v okviru projekta spoznavali lokalno hrano. Spoznavali bodo nove recepte, sodelovali bodo pripravi različnih jedi in širili paleto okusov.

 

5.2.7 Škratek Prijateljček in Življenje je lepo

Sklop preventivnih delavnic, ki jih izvaja Zavod Enostavno Prijatelji (ZEP) so združene pod naslovom Škratek Prijateljček in Življenje je lepo. Programa sta zasnovanakot preventivna programa z namenom preprečevanja nasilja med in nad otroki ter vzgoje otrok za strpnost in prijateljstvo. Program vodita moderator in maskota projekta Škratek Prijateljček, ki otroke obiskujeta v vrtcu in jim predajata različne naloge na temo prijateljstva, medsebojnega razumevanja, spoštovanja in lepega vedenja. Otroci preko interaktivnih iger, iger vlog in lika Škratka Prijateljčka, spregovorijo o svojih čustvih in občutkih, se naučijo poimenovanja in prepoznavanja čustev ter primernih oblik vedenja v konfliktnih situacijah. Program aktivno vključuje otroke, vzgojitelje in starše. V projekt se bodo vključili otroci oddelkov 4–5 let.

Aktivnosti v okviru programa Življenje je lepo otroke spodbujajo k razmišljanju o sebi, o tem, kaj potrebujemo da se dobro počutimo. Ob tem bodo spoznavali zdrav življenjski slog, preko aktivnosti pomen dobrih odnosov, skrbi za osebno higieno, gibanje, zdravo prehrano in kvalitetno preživljanje prostega časa. Otroke bosta obiskala Mama Zajklja in njen sin, zajček Sladko. Otroci bodo preko aktivnega sodelovanja v delavnicah zajčku Sladku pomagali na pot zdravega načina življenja in ob tem ozaveščali pomen ravnanj v skrbi za duševno in fizično zdravje.

 

5.2.8 Odprimo srce

Kot že vrsto let, bomo v sodelovanju s starši in zaposlenimi v vrtcu organizirali dobrodelno akcijo z naslovom: Odprimo srce, podarim – osrečim. Namen akcije je vplivati na zmanjševanje potrošništva, razvoju trajnostne naravnanosti in spodbujanju nudenja pomoči ter dobrodelnosti. Starše in otroke bomo povabili k zbiranju igrač, oblačil, obutve, pripomočkov in artiklov, ki jih ne potrebujejo več oziroma jih želijo podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev, igračo, ki jo otrok potrebuje. Artikle, ki ne bodo našli novega lastnika, bomo podarili dobrodelnim organizacijam in Vrtcu Pedenjped v Novem mestu.

 Varno s soncem

Nosilec projekta so Nacionalni inštitut za javno zdravje, Združenje slovenskih dermatovenerologov, Društvo za boj proti raku regije Celje.

Namen programa je seznanjanje otrok o škodljivih učinkih sončnih žarkov in še zlasti o načinih samozaščitnega ukrepanja. Ob splošnem spodbujanju, da ne preživimo večino dneva v zaprtih prostorih,  je poznavanje in izvajanje ukrepov za zaščito pred prekomerno izpostavljenostjo sončnemu UV sevanju še posebej pomembno. Izvajali bomo raznovrstne dejavnosti v vrtcu in potek dnevnih dejavnosti, bivanje v vrtcu in izven načrtovali tako, da otroci ne bodo prekomerno izpostavljeni delovanju sončnih žarkov. Otroke in njihove starše želimo opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem UV sevanja in vzgojiti otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju. S tem želimo dolgoročno prispevati k znižanju pojavljanja kožnega raka v Sloveniji. Ko bo razpis objavljen, bomo k sodelovanju prijavili vse oddelke vrtca.

 Sodelovanje z ustanovami za izobraževanje pedagoškega kadra (BAKIP iz Celovca in Maison familiale rurale du pays de Montbeliard iz Francije ter Univerzo v Ljubljani)

Sodelovanje poteka v okviru projektov mobilnosti Erasmus+ in sodelovanj na podlagi sporazumov med izobraževalnimi ustanovami evropskih držav. Sodelovanje s srednjo šolo za vzgojitelje (BAKIP-Bundes, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Klagenfurt) in Maison familiale rurale du Pays de Montbéliard je strokovno izpopolnjevanje dijakov v smislu pridobivanja dodatnih poklicnih kompetenc (jezikovnih in strokovnih). Strokovne delavke Vrtca Ledina, mentorice dijakinjam, bodo njihovo delo spremljale in jim nudile možnost analize in refleksije izvedenih dejavnosti ter njihove vloge. Glede na potrebe dijakov in nalog, ki jih morajo opraviti, jih bomo razporedili k vzgojiteljem mentorjem (prvo, drugo starostno obdobje).

 Korak k Sončku

V tem šolskem letu bomo že drugo leto sodelovali v projektu Društva Zveze Sonček z naslovom Korak k Sončku. Preko literature in socialnih iger bodo otroci spoznavali, da smo si ljudje med seboj različni po sposobnostih in izgledu ter jeziku. Z otroki bomo prebirali knjige, si ogledali uprizoritve, ki nas senzibilizirajo, da smo si različni, imamo različne sposobnosti in znanja in se po dejavnostih tudi sami izražali (pogovor, likovno ustvarjanje, uprizarjanje). Odrasli se bomo pogovarjali, kako lahko vsak od nas prispeva k boljšemu počutju otrok in odraslih v vrtcu. V projektu bodo sodelovali odrasli in otroci v starosti od 4–6 let. Aktivnosti projekta, ki bo koordiniran s strani društva