Preskoči na glavno vsebino
Projekti
Projekti

Projekti

PROJEKTI VRTCA

Izvedbo načrtovanih projektov vrtca, ki bogatijo in nadgrajujejo našo prakso bomo, glede na zmožnosti zagotavljanja varnosti in izvajanja priporočil, sproti prilagajali oziroma se odločali glede izvedbe. Pri delu bomo sledili smernicam NIJZ in MIZŠ in kljub določenim omejitvam otrokom zagotavljali pestro, ustvarjalno in toplo okolje v našem vrtcu.

 

ERASMUS+ PROJEKTI

  • Vrtec Ledina, kot partnerski vrtec, do leta 2023 sodeluje v v projektu Happy children’s build self confidence through games and stories, Erasmus+ KA229. Partnerske organizacije prihajajo iz Romunije, Italije, Španije, Portugalske in Turčije. V sklopu tega projekta bodo strokovni delavci vrtca z različnimi aktivnostmi nadgradili vsakdanje delo v vrtcu. Skupaj z otroki bodo spoznavali različne igre in pravljice ter preko njih krepili in razvijali pozitivno samozavest otrok. Izkušnje bodopodelili preko različnih poto, s pomočjo IKT tehnologije.
  • Vrtec Ledina se je, pri načrtovanju svojega drugega KA1 projekta, Evropska pot Vrtca Ledina, povezal z 11 partnerskimi organizacijami  s Hrvaške, Češke, Velike Britanije, Španije, Litve, Romunije in Estonije. V dveh letih bo 22 strokovnih delavcev 4 dni opazovalo aktivnosti v partnerskih organizacijah (izobraževalni obiski na delovnem mestu), 6 strokovnih delavcev bo izvedlo aktivnosti poučevanja, 2 strokovna delavca pa bosta odšla na partnersko organizacijo na strukturiran tečaj. Vsi programi mobilnosti so že oblikovani. Teme projekta so povezane s potrebami vrtca na področju medgeneracijskega in medkulturnega povezovanja, didaktike in pedagogike (večjezičnosti, gozdna pedagogika, umetnost-ples) ter invalidnosti-posebnih potreb (avtizem, delo z otroki z višjimi potenciali, NTC-sistem učenja. Izbrali smo projektne partnerje:

- ki jih že poznamo in smo zanje organizacija, v katero pošiljajo svoje udeležence že vrsto let in obratno,
- partnerje, ki smo jih v ta projekt vključili na podlagi priporočil naših slovenskih kolegov, ki z njimi že dolgo in zelo dobro sodelujejo,
- partnerje, ki smo jih spoznali na portalu eTwinning.

Za boljše mednarodno sodelovanje smo v vrtcu ustanovili Aktiv za Erasmus+ projekte, ki bo pod vodstvom ravnateljice vrtca v projektu internacionaliziral svoje delo. Za evalvacijo in diseminacijo ter uresničitev ciljev bomo skrbeli z natančno načrtovanim delom, ki je predstavljeno v našem projektnem predlogu.
Povezava do uradnih logotipov programa Erasmus+: https://www.cmepius.si/razvijamo-za-vas/medijsko-sredisce/#logotipi


PROJEKT EKOLOGIJA

Vrtec v nacionalnem programu Ekošola sodeluje že od leta 2004. Program je mednarodno uveljavljen in zajema celostno okoljsko vzgojo in izobraževanje. Namenjen je spodbujanju in ozaveščanju otrok o trajnostnem razvoju, ki poteka preko vzgojno izobraževalnega programa in spodbuja aktivno udejstvovanje v lokalni skupnosti in širše. V okviru Ekoaktiva bomo pripravili načrt s konkretnimi cilji in dejavnostmi, ki jih bomo vključevali v vsakodnevno delo in življenje vrtca.Eko aktiv bo vodila ga. Andreja Kuder, ki je članica društva DOVES in regijska ekokoordinatorka v okviru Ekošole. Koordiniranje na nivoju dela oddelkov pa bosta vodili ekokoordinatorici Barbara Medvešek in Maja Klančar Ivančič. V projektu sodelujejo vsi oddelki vrtca.

 

PROJEKT GOZDNA PEDAGOGIKA

Nadajujemo s projektom Gozdna pedagogika, v okviru Mreže gozdnih vrtcev in šol. Dejavnosti projekta se bodo izvajale skozi vsa kulikularna področja. Otroci v naravi dobijo vrsto izkušenj, zato bomo veliko dejavnosti iz vrtca prenesli v naravo. Le ta otrokom omogoča, da razvijajo motorične spretnosti, uživajo v gibanju, naravo doživijo in spoznajo v vsej raznolikosti in estetskosti, raziskujejo živali, rastline, naravni material, razvijajo matematično mišljenje, se učijo pesmi, prebirajo pravljice in skrbijo za čisto naravo. O vsebinah in načinu izvedbe dejavnosti bomo seznanjali tudi starše otrok.  

 

TEDNI VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA (TVU 2022)

Tedni vseživljenjskega učenja (TVU) so najvidnejša kampanja na področju izobraževanja in učenja v Sloveniji. Projekt usklajuje Andragoški center Slovenije ter ga prireja v sodelovanju s stotinami ustanov, skupin in posameznikov po vsej državi pa tudi onkraj naših meja. V projektu, tako kot že nekaj let doslej, sodelujemo tudi letos, saj je vrtec točka, kjer se srečuje več generacij. Pripravili bomo različne dogodke, kjer bosta v ospredju prenos znanja ter medgeneracijsko povezovanje.

PROJEKT API VRTEC

Na Oddelku za varstvo okolja, Odsek za razvoj podeželja, Mestne občine Ljubljana so leta 2015 zasnovali čebeljo pot. V šolskem letu 2019/2020 je Mestna občina Ljubljana omogočila brezplačno pilotno izvajanje programa v petih ljubljanskih vrtcih, med njimi tudi Vrtec Ledina. V šolskem letu 2021/2022 sodelovanje nadaljujemo. Program temelji na izkustvenem spoznavanju sveta, aktivnem ustvarjanju otrok, poudarek pa je na metodi igre in razvijanju notranje motivacije skozi raziskovanje in eksperiment. Z najmlajšimi si bomo ogledovali knjige povezane z čebelami, jih prebirali, peli pesmice, plesali, okušali med, starejši pa bodo raziskovali svet čebel preko literature in v naravi.

Z IGRO DO PRVIH TURISTIČNIH KORAKOV

Moj kraj, moj »chef« je rdeča nit projekta Z igro do prvih turističnih korakov, ki ga organizira Turistična zveza Slovenije. V okviru letošnje teme se bomo osredotočili na tipično lokalno jed, pijačo ali pa zeliščarsko tradicijo. Otroci bodo ob tem raziskovali v lokalnem okolju, spoznavali kdo so ljudje, ki se ukvarjajo s pripravo jedi, napitkov in katere so tipično lokalne narave. Projektne aktivnosti bodo predstavili v vrtcu in širše ter na spletni strani Vrtca Ledina. V projekt bodo vključeni oddelki otrok starih 5–6 let.

 

PROJEKT ODPRIMO SRCE

V sodelovanju s starši in zaposlenimi bomo v vrtcu organizirali dobrodelno akcijo z naslovom: Odprimo srce, podarim-osrečim. Namen akcije je vplivati na zmanjševanje potrošništva, razvijati trajnostno naravnanost in spodbujati nudenje pomoči ter dobrodelnost. Starše in otroke bomo povabili k zbiranju igrač, oblačil, obutve, pripomočkov, artiklov, ki jih ne potrebujejo več, jih želijo podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev, igračo, ki jo otrok potrebuje ali želi. Artikle, ki ne bodo našli novega lastnika, bomo podarili vrtcu Pedenjped v Novem mestu in dobrodelnim organizacijam. Z zbiranjem oblačil, igrač, knjig in drugih artiklov bomo pričeli predvidoma v pomladnih mesecih oziroma v skladu z razmerami in  priporočili NIJZ. 

 

SODELOVANJE S SREDNJO ŠOLO ZA VZGOJITELJE (BAKIP) V CELOVCU, MAISON FAMILIALE RURALE DU PAYS DE MONTBELIARD IZ FRANCIJE IN PEDAGOŠKO FAKULTETO V LJUBLJANI

Namen sodelovanja s srednjo šolo za vzgojitelje (BAKIP-Bundes, Bildungsanstalt für Kindergartenpädagogik Klagenfurt) in Maison familiale rurale du Pays de Montbéliard je strokovno izpopolnjevanje dijakov v smislu pridobivanja dodatnih poklicnih kompetenc (jezikovnih in strokovnih). V sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani se v vrtec vključujejo tudi norveški študenti predšolske vzgoje. V vrtcu pridobivajo izkušnje z delom v slovenskem prostoru. Strokovni delavci Vrtca Ledina, mentorji dijakom, študentom, bodo njihovo delo spremljali in jim nudili možnost analize in refleksije izvedenih dejavnosti ter njihove vloge. Mentorstvo bomo dijakom, študentom omogočili, v kolikor bo to izvedljivo glede na priporočila za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom. 

 

OBOGATITVENE DEJAVNOSTI V VRTCU

Obogatitvene dejavnosti za otroke podprte s sredstvi MOL

Mestna občina Ljubljana vsako leto nameni dodatna sredstva za izvedbo obogatitvenih dejavnosti vrtca na različne teme. Do decembra 2021 bomo zvajali dejavnosti na temo: Ljubljana, mesto umetnosti in s to temo nadaljevali tudi do konca tega šolskega leta. S sredstvi bomo pokrili stroške umetniških predstav, delavnic za otroke, ki jih bodo vodili umetniki. Le te bodo potekale za vsak oddelek posebej in otrok ne bomo dodatno združevali. Obiske kulturno umetniških ustanov bomo izvedli v skladu s priporočili NIJZ.