Projekti
Projekti

Projekti

Spodbujanje otrokovih učnih potencialov, Program NTC učenje

Program NTC učenje temelji na tem, da pri otrocih aktivira dodatne potenciale in jim skozi igro olajša sprejemanje novih znanj. Je dinamičen in prežet z novimi spoznanji nevrofiziologije in z našimi izkušnjami iz praktičnega dela z otroki. Vsebuje gibalne vaje za spodbujanje razvoja ravnotežja, rotacije, stopal in akomodacije, urjenje fine motorike ter nudenje miselnih izzivov, ki spodbujajo asociativno mišljenje otrok in vodijo do funkcionalnega mišljenja/znanja otrok. Preko aktivnega sodelovanja znotraj strokovnega aktiva vrtca, bomo nadgrajevali svoje delo. Spoznali bomo nivoje programa in aktivnosti, ki podpirajo posamezni nivo, izdelali vzgojna sredstva in spremljali otrokov napredek skozi daljša obdobja. Svoje delo bomo dokumentirali, podelili izkušnje, dileme in vprašanja s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki ter starši.

Ekologija

Vrtec tudi v tem letu nadaljuje z aktivnostmi na področju ekologije. Vključeni smo v nacionalni projekt Ekošola kot način življenja. Skozi šolsko leto bomo sledili ciljem: vzgoja za okoljsko odgovornost, vzgoja za zdrav način življenja v zdravem okolju (uvajanje ekološko predelane hrane, pitniki, gibanje), razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov in pomoč socialno ogroženim, spodbujanje kreativnosti, inovativnosti, učinkovita raba naravnih virov (voda, odpadki, energija), povezovanje okoljskih vprašanj z ekonomskimi in socialnimi, povezovanje med ekošolami doma, v okviru EU in širše. V okviru ekoloških aktivnosti smo vključeni v mednarodni projekt Odgovorno s hrano in v aktivnosti projekta Gozdna igralnica, kjer bodo otroci pridobivali motorične in senzorne izkušnje v naravi in dejavnosti vrtca v veliki večini prenesli v naravo, ne glede na vremenske razmere. V dejavnostih so otroci aktivni, opazujejo, raziskujejo, eksperimentirajo, rešujejo probleme, razpravljajo, preizkušajo ideje in razvijajo ekološke vrednote.

Odprimo srce

V sodelovanju s starši v vrtcu organiziramo dobrodelno akcijo z naslovom »Odprimo srce, podarim-osrečim«. Namen akcije je otroke skozi raznovrstne teme kot so: prijateljstvo, dobrodelnost, drugačnost strpnost, ozaveščati o razlikah v svetu in vplivati na zmanjševanje potrošništva. Starše in otroke povabimo k zbiranju predmetov, igrač, oblačil, obutve, ki je ne potrebujejo več in jih želijo v okviru nekajdnevnega sejma podariti ali zamenjati za oblačilo, obutev ali igračo, ki jo otrok potrebuje ali želi. Artikle, ki ne najdejo novega lastnika, podarimo dobrodelnim organizacijam in Vrtcu Pedenjped, Enota Pikapolonica.