Prednostne naloge
Prednostne naloge

Prednostne naloge

V vrtcu strmimo k pridobivanju novih znanj in strategij za spodbujanje optimalnega razvoja otrok. Tako bomo v tem letu podrobneje spoznavali aktivnosti s področja spodbujanja otrokovih učnih potencialov, Program NTC učenje (Network Teaching Children), jih nadgrajevali in izdelali različne igre, s katerimi spodbujamo otrokov razvoj. Ob tem bomo spremljali otrokov napredek, svoje delo dokumentirali, podelili izkušnje, dileme in vprašanja s sodelavci in zunanjimi strokovnjaki.

Dejavnosti bomo dopolnjevali s projektom Ekologija s poudarkom na vzgoji za okoljsko odgovornost in vzgojo za zdrav način življenja v zdravem okolju, Mali sonček na področju gibanja, Ciciuhec na področju spodbujanja predbralnih spretnosti in s projektom Gozdna igralnica, kjer bodo otroci pridobivali motorične in senzorne izkušnje v naravi.