Preskoči na glavno vsebino
O nas
O nas

O nas

Nagovor ravnateljice

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

Veseli me, da ste se odločili obiskati našo spletno stran. Vrtec Ledina je javni zavod, s strokovno podlago javno veljavnega programa, Kurikuluma za vrtce. Naša temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V vrtcu se trudimo vsem otrokom omogočiti razvijanje socialnih kompetenc, ki so ključni segment za vključevanje otroka v širše družbeno okolje.
V našem vrtcu se igramo in učimo, se medsebojno spoštujemo ter skušamo prepoznati potrebe slehernega posameznika. Poudarjamo in spodbujamo ustvarjalnost ter sprejemamo različnost. Celoten kolektiv našega vrtca sledi skupnemu cilju – nuditi otrokom, staršem in zaposlenim zdrav, prijazen in varen vrtec.
V kolikor se odločite, da nas obiščete verjamem, da boste v našem vrtcu našli čustveno, varno ter spodbudno okolje z možnostjo optimalnega razvoja vaših otrok. 

V zadnjem obdobju se pojavljajo spremembe, ki so močno vplivale na naša življenja in vrednoto zdravje postavile v ospredje. Pojav koronavirusa nam predstavlja dodatno tveganje in potrebo po spremembi naših ravnanj, navad ter spoštovanju novih prilagoditev. V vrtcih je, zlasti zaradi manjših sposobnosti predšolskih otrok za razumevanje situacije, izvajanje nekaterih ukrepov oteženo ali onemogočeno. Kljub temu, da ukrepe na podlagi priporočil dosledno izvajamo, popolne varnosti žal ne moremo zagotoviti.

Vse starše prosim, da upoštevate splošne higienske ukrepe in navodila, saj bo le z vašim sodelovanjem zagotovljeno varnejše sobivanje vseh, ki se dnevno srečujemo v prostorih vrtca. Načrt za novo šolsko leto smo pripravili s pestrimi aktivnostmi tako v vrtcu kot izven. Sama izvedba oziroma oblika, bo seveda odvisna od usmeritev in priporočil NIJZ, ki bodo veljala v času izvedbe določene dejavnosti. Ob tem vas prosimo za razumevanje. Prepričana sem, da bomo s skupnim sodelovanjem, kljub spremembam, ki izhajajo iz priporočil NIJZ in MIZŠ, otrokom vrtca zagotovili varno, toplo in stabilno okolje.


Lučka Postružin, ravnateljica vrtca
Mag. prof. predšolske vzgoje

Opis vrtca

Vrtec Ledina je javni vrtec, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Nahaja se v samem središču Ljubljane, na Čufarjevi ulici 14 in Kotnikovi ul. 2, nedaleč od Zmajskega mostu, v bližini železniške in avtobusne postaje ter kulturnih in izobraževalnih ustanov. V 25 igralnicah, ki se nahajajo na Čufarjevi ulici, dnevno ustvarja in se uči približno 420 otrok, v starosti od 1–6 let. Na Kotnikovi ulici se nahaja računovodstvo, knjigovodstvo in izvajalka dodatne strokovne pomoči. 
Naša bistvena vloga je povezovanje otrokovega doma, družine z vrtcem v različnih okoljih, kjer se otrok lahko giba, ustvarja, spoznava in doživlja.
Otrok v vrtcu skozi raznovrstne dejavnosti, projektne aktivnosti v vrtcu in izven njega, sooblikuje kakovosten kurikulum za učenje in optimalen razvoj.