Preskoči na glavno vsebino
O nas
O nas

O nas

Nagovor ravnateljice

Spoštovani obiskovalci naše spletne strani!

Veseli me, da ste se odločili obiskati našo spletno stran. Vrtec Ledina je javni zavod, s strokovno podlago javno veljavnega programa, Kurikuluma za vrtce. Naša temeljna naloga je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. V vrtcu se trudimo vsem otrokom omogočiti razvijanje socialnih kompetenc, ki so ključni segment za vključevanje otroka v širše družbeno okolje.
 
V kolikor se odločite, da nas obiščete verjamem, da boste v našem vrtcu našli čustveno, varno ter spodbudno okolje z možnostjo optimalnega razvoja vaših otrok. V vrtcu načrtno spodbujamo otrokov razvoj in učenje ter zagotavljamo varno in toplo čustveno okolje. Stremimo k stalnemu raziskovanju svoje prakse; načinov za spodbujanje otrokovega razvoja, njegove ustvarjalnosti in ob tem sledimo ciljem predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu o vrtcih in v Kurikulumu za vrtce. Opredelili smo prednostne cilje, naloge, teme, ki jih bomo z otroki in s starši sooblikovali vse leto. Prednostno področje je nadaljevanje obširnega področja, ki smo ga opredelili v lanskem šolskem letu: Gibanje in skrb za duševno zdravje. Skupna tema, skozi katero bomo uresničevali cilje vseh kurikularnih področij, pa je Knjižni živ-žav. Pripovedovanje in branje zgodb, pravljic in besedil že v najzgodnejšem obdobju otrokovega življenja pomembno vpliva na bralne in pismene sposobnosti in njegov celostni razvoj. Izbor vsebin in dejavnosti, ki iz tega izhajajo, so namreč velikega pomena za otrokov moralni razvoj, razumevanje, pridobivanje znanja, spoznavanje sebe, drugih, medkulturno sobivanje in sprejemanje ter skrb za zdravje. Odgovorno ravnanje do sebe in do drugega je vrednota, ki je zlasti v tem času (prisotnost koronavirusa) postavljena v ospredje in tudi na mnogokatero preizkušnjo.

Šolsko leto, ki je pred nami, odpira nove možnosti in upam, da prinaša čim manj omejitev. Veliko je neznank, toda z malimi koraki, iz tedna v teden, bomo le s spoštovanjem, sodelovanjem in razumevanjem lahko premostili marsikatero oviro in tako izvajali načrtovane dejavnosti in otrokom omogočali vzpodbudno učno okolje. 

 

Lučka Postružin, ravnateljica vrtca
Mag. prof. predšolske vzgoje

Opis vrtca

Vrtec Ledina je javni vrtec, ki ga je ustanovila Mestna občina Ljubljana. Nahaja se v samem središču Ljubljane, na Čufarjevi ulici 14 in Kotnikovi ul. 2, nedaleč od Zmajskega mostu, v bližini železniške in avtobusne postaje ter kulturnih in izobraževalnih ustanov. V 25 igralnicah, ki se nahajajo na Čufarjevi ulici, dnevno ustvarja in se uči približno 420 otrok, v starosti od 1–6 let. Na Kotnikovi ulici se nahaja računovodstvo, knjigovodstvo in izvajalka dodatne strokovne pomoči. 
Naša bistvena vloga je povezovanje otrokovega doma, družine z vrtcem v različnih okoljih, kjer se otrok lahko giba, ustvarja, spoznava in doživlja.
Otrok v vrtcu skozi raznovrstne dejavnosti, projektne aktivnosti v vrtcu in izven njega, sooblikuje kakovosten kurikulum za učenje in optimalen razvoj.