Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti

Dejavnosti vrtca podprte s sredstvi Javnega razpisa MOL

Z vsakoletno prijavo na Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti za otroke iz MOL želimo omogočiti otrokom v vrtcu raznovrstnejšo ponudbo na vseh področjih dejavnosti predšolske vzgoje v vrtcu. V novembru 2017 smo opravili prijavo na javni razpis MOL in na tak način pridobili sredstva za bogatitev in nadgradnjo že načrtovanih dejavnosti vrtca z vseh področij kurikula. Dejavnosti so procesno zasnovane. Teme obogatitvenih dejavnosti so Medgeneracijsko spodbujanje sodelovanja med otroki in starejšimi, Zelena Ljubljana in Ljubljana, mesto umetnosti.

Dejavnosti vrtca podprte s sredstvi Sklada Vrtca

V vrtcu aktivno deluje Sklad vrtca, ki s pomočjo staršev, zaposlenih in drugih, zbira sredstva za izvedbo obogatitvenih dejavnosti vrtca in financira program bivanja v naravi za otroke socialno šibkih družin.
Pedagoški delavci v sodelovanju s starši načrtujejo izlete, obiske kulturno umetniških in drugih ustanov, predstav in raznih drugih dogodkov. Dejavnosti se izvajajo vse leto in so podrobneje zapisane v Letnih delovnih načrtih oddelkov ter so financirane iz Sklada vrtca.
Za vsa donirana sredstva se vam lepo zahvaljujemo!