Preskoči na glavno vsebino
Obogatitvene dejavnosti
Obogatitvene dejavnosti

Obogatitvene dejavnosti

Dejavnosti vrtca podprte s sredstvi Sklada Vrtca


V vrtcu aktivno deluje Sklad Vrtca Ledina, ki, s pomočjo staršev, zaposlenih in drugih, zbira sredstva za izvedbo obogatitvenih dejavnosti vrtca in financira program bivanja v naravi za otroke socialno šibkih družin.
Pedagoški delavci v sodelovanju s starši načrtujejo izlete, obiske kulturno umetniških in drugih ustanov, predstav ter drugih dogodkov. Dejavnosti se izvajajo vse leto in so podrobneje zapisane v letnih delovnih načrtih oddelkov ter so financirane s sredstvi Sklada Vrtca Ledina. 
Za vsa donirana sredstva se vam lepo zahvaljujemo!

Knjižna vzgoja

Program knjižne vzgoje predstavlja eno izmed aktivnosti za spodbujanje predbralnih spretnosti. Strokovni delavci bodo otrokom omogočili, da ob knjigi doživljajo ugodje, veselje in zabavo ter pridobivajo pozitiven odnos do jezika. V oddelkih bodo organizirani stalni knjižni kotički. Starši in pedagoški delavci vrtca bodo otrokom brali, pripovedovali pravljice, zgodbice, uganke, pesmice, otroci pa bodo svoje zgodbe pripovedovali tudi drugim otrokom ter se ob tem učili spretnosti pripovedovanja in nastopanja, jih uprizarjali in podoživljali v risbi ali gibu. Obiskali bodo pravljične ure v Mestni knjižnici Ljubljana, si izposojali otroško literaturo, prinašali svoje slikanice, knjige. Starejši otroci se bodo udeležili ure pravljic in bodo vključeni tudi v bralni projekt Mestne knjižnice Ljubljana "Ciciuhec - Beremo z malčki". Projekt je brezplačen, namenjen predšolskim otrokom in njihovim staršem in traja od novembra do aprila. V projektu bo sodelovalo 11 oddelko vrtca. Otroci bodo v vrtcu predstavili knjige, ki so jim jih prebrali starši; otroci do treh let dve, otroci od tri do šest let pa štiri. Ob zaključku projekta vsak izmed sodelujočih otrok prejme pohvalo za družinsko branje. Otroci starejših skupin bodo sodelovali tudi v Eko bralni znački s knjigami z ekološko vsebino. Na tak način bomo spodbujali predopismenjevalne spretnosti in bralne navade otrok v vrtcu in doma.

Praznovanja in prireditve

Prireditve in praznovanja bodo načrtovane in prepletene z dejavnostmi oddelka in vrtca. Konkretne vsebine bodo opredeljene v načrtu posameznega oddelka. Program se bo med letom dopolnjeval. Starši se bodo pridružili skupnemu praznovanju skupine ob različnih dejavnostih in prireditvah.

Izleti

Pedagoški delavci načrtujejo izlete glede na cilje in vsebino dejavnosti oddelka. Poleg izletov se v okviru programov oddelkov organizirajo še krajši in daljši sprehodi v bližnjo in daljno okolico vrtca. Cilj izletov in sprehodov bo med drugim priljubiti otrokom vedoželjnost, raziskovanje ter željo po sprostitvi in čim več gibanja v naravi. Za plačilo izletov, ki vključujejo avtobusni prevoz in vstopnine za različne oglede bomo sredstva pridobiti iz Sklada vrtca.

Dejavnosti v okviru Malega sončka

Namen dejavnosti je obogatiti program s področja gibanja s sodobnimi gibalno-športnimi vsebinami preko igre in vadbe, ki je prijetna in prilagojena otroku. Program izvajamo v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport. Stopnje programa med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo tako, da otroci osvojijo štiri stopnje oziroma celoten program Malega sončka za predšolsko stopnjo. V program bodo vključeni otroci od 2. leta starosti in bo brezplačen. Starši poravnajo le stroške prevoza na drsanje in zavarovanje, če želijo zavarovati otroka.