Preskoči na glavno vsebino
Novice
Novice

SKLAD VRTCA LEDINA

15. december 2022

V Vrtcu Ledina deluje Sklad vrtca in je namenjen otrokom za obogatitvene dejavnosti, obiske kulturnih institucij, izlete itd. V vrtcu se zavzemamo, da imajo vsi otroci enake pogoje bivanja, zato vse dodatne obogatitvene dejavnosti poravna sklad vrtca. Z dodatnimi sredstvi, ki jih zberemo iz naslova donacij, lahko še bolj obogatimo naš program in vsem otrokom omogočimo brezplačne dejavnosti (vstopnine ob obisku kulturnih institucij, avtobusni prevozi, lutkovne predstave, plačilo letovanj, zimovanj otrokom iz socialno šibkih okolji, nakup nadstandardne opreme…). Iz sklada vrtca se namreč financirajo dejavnosti, ki niso sestavina vzgojno-izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev. Sredstva iz sklada vrtca se lahko namenijo tudi za udeležbo otrok iz socialno manj vzpodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se na ta način zagotavljajo enake možnosti. V letošnjem letu imajo, na podlagi spremembe 135. člena ZOFVI-M, vsi davčni zavezanci možnost, da do največ 0,3 % dohodnine, namenijo donacijo tudi vrtčevskim skladom. Nova zakonodaja namreč omogoča, da se lahko del dohodnine (0,3 %) nameni tudi Skladu Vrtca Ledina, ki je uvrščen na seznam upravičencev do donacij za leto 2022, zato vas se vabimo, da do 0,3 % vaše dohodnine, ki bi jo sicer pustili v državnem proračunu, namenite za delovanje Sklada Vrtca Ledina. Zaradi donacij, namenjenih od dohodnine, davčne zavezanke in zavezanci ne boste plačali večje dohodnine. Znesek je namreč prispevek, ki ga država od davka na dohodek namenja za organizacije splošno koristnega namena. Do konca tekočega leta se lahko odločite, komu in v kakšnem deležu boste prispevali del vaše dohodnine za tekoče leto, in o tem obvestite davčno upravo. Če svoje odločitve iz prejšnjega leta ne boste spreminjali, vam ni treba storiti ničesar. Kako lahko Skladu Vrtca Ledina namenite del dohodnine? Imate dve možnosti: 1. Izpolnite obrazec s svojimi podatki, v zahtevek pripišite % dohodnine, ki ga namenjate Skladu Vrtca Ledina (največ 0,3%), obrazec natisnite in podpisanega odnesite ali pošljite na pristojni davčni urad. Obrazec lahko prinesete v tajništvo vrtca in ga bo davčnemu uradu posredoval vrtec.
2. Preko sistema e-Davki
https://edavki.durs.si/EdavkiPortal/openportal/CommonPages/Opdynp/PageD.aspx?category=namenitev_dela_dohodnine_fo

Vlogo lahko oddate kadarkoli, a če želite, da se prejemnika dela dohodnine za donacije upošteva že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo oddati pravočasno, najkasneje do konca leta 2022, saj davčni urad upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. 12. 2022. Vsem, ki boste namenili del dohodnine Skladu Vrtca Ledina, se najlepše zahvaljujemo.

Predsednik Sklada Vrtca Ledina                                                                          Ravnateljica Vrtca Ledina
Jernej Prelac                                                                                                            Lučka Postružin
Priloge:
Zahteva za namenitev dela dohodnine (PDF, 194,7 KB)