Novice
Novice

Usmeritve glede koronavirusa in preventivni ukrepi v vrtcu

25. februar 2020

Spoštovan starši!
V vrtcu v zadnjem obdobju dnevno spremljamo objave Nacionalnega inštituta za javno zdravje RS (v nadaljevanju NIJZ) v zvezi s pojavom in razširjenostjo koronavirusa v Evropi. Kot sporoča Ministrstvo za zdravje, v Sloveniji ni razloga za preplah, a moramo biti kljub temu izredno previdni. Danes smo iz Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport prejeli okrožnico z usmeritvami glede koronavirusa in napotke za pripravo načrta za zagotavljanje kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih zavodih v času koronavirusa.
V nadaljevanju vas seznanjamo z vsakodnevnimi preventivnimi ukrepi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so enaki kot pri preprečevanju drugih nalezljivih okužb dihal.
• Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
• Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
• V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
• Upoštevamo pravila higiene kašlja.
• Redno si umivamo roke z milom in vodo.
• V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke.
• Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
• V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi.
• Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.
• Otroci naj v vrtec ne prinašajo ljubkovalnih mehkih igrač.

Prosimo, da ste v tem obdobju še posebej pozorni, da si otroci in vi ob prihodu v vrtec v garderobi umijete roke. V vrtcu bomo po napotkih MIZŠ pripravili »Načrt zagotavljanja kontinuiranega dela v vzgojno izobraževalnih zavodih ob pojavu in širjenju koronavirusa v Sloveniji«. Vsi zaposleni v vrtcu izvajajmo vse preventivne ukrepe, ki jih je predlagal NJIZ in se nahajajo na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019.

Tudi v nadaljevanju bomo spremljali razmere in se ravnali po njihovih priporočilih in navodilih. V skrbi za lastno zdravje in zdravje drugih, prosimo za posebno previdnost pri vračanju otrok v vrtec vse starše, predvsem pa tiste, ki ste pred kratkim bivali na območjih, kjer so primere okužb s koronavirusom že potrdili.
Želimo si, da s skupnim prizadevanjem ohranimo zdravje vseh.

Lep pozdrav 

Lučka Postružin, ravnateljica