Preskoči na glavno vsebino
Novice
Novice

Vpis v javne vrtce za šolsko leto 2022-2023 in vabilo na dan odprtih vrat

26. januar 2022

VPIS V VRTEC LEDINA
Vpis bo potekal v času 1. 3.–15. 3. 2022. V kolikor je Vrtec Ledina vrtec vaše prve izbire, vlogo oddate po e-pošti na tajnistvo@vrtec-ledina.si ali priporočeno po pošti, najkasneje do 15. 3. 2022.  

Vlogo oddate starši: 
  • ki otroka prvič vpisujete v vrtec;
  • katerih otrok je na centralnem čakalnem seznamu v šol. l. 2021/22;
  • ki ste vlogo oddali po 15. 3. 2021 in otrok ni sprejet v vrtec ter
  • otrok, ki že obiskujejo vrtec in želite otroka vključiti v Vrtec Ledina.

Če bo v vrtec prve izbire  vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. aprila do 6. aprila 2022. Po zasedanju komisij boste v tednu po 11. aprilu 2022,  prejeli obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam, tako da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.
V primeru, da v šolskem letu 2022/23 trikrat zapovrstjo odklonite povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Za dodatna pojasnila o vpisu otrok dobite v vrtcu na tel. številkah: 01 230 82 47, 01 230 82 40 in 031 660 699 in na Oddelku za predšolsko vzgojo in izobraževanje MU MOL, Ljubljana, Resljeva 18, na elektronskem naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

DAN ODPRTIH VRAT
V ponedeljek, 7. marca 2022, ob 9.30 pa vas vabimo vas na »DAN ODPRTIH VRAT«, za vse starše, ki prvič vpisujete otroke v Vrtec Ledina. Na tak način boste pobližje spoznali našo organizacijo dela, način izvajanja načrtovanih dejavnosti ter okolje v katerem bivajo otroci, ki so nam zaupani. Pričakujemo vas v telovadnici vrtca (kletni prostori ), vhod s Čufarjeve ulice.