Preskoči na glavno vsebino
Novice
Novice

VPIS V VRTEC LEDINA in vrtce MOL ter DAN ODPRTIH VRAT

16. februar 2023

Vlogo oddate: 
  • v kolikor otroka prvič vpisujete v vrtec;
  • še potrebujete vrtec in je vloga za otroka na centralnem čakalnem seznamu za šol. l. 2022/23;
  • ste vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec;
  • želite otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

Čitljivo izpolnite vse rubrike vloge in jo: 

  • prinesite osebno v vrtec ali
  • pošljite priporočeno po redni pošti na naslov Čufarjeva ulica 14, 1000 Ljubljana ali
  • pošljite skenirano na uradni elektronski naslov vrtca: Tajnistvo@vrtec-ledina.si

Potek vpisa

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po 11. aprilu 2023 boste prejeli obvestilo o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalni seznam. Po končanih postopkih bodo čakalni seznami posameznih vrtcev združeni v centralni čakalni seznam, na podlagi prednostnega vrstnega reda, po doseženem številu točk. Na vlogi je dodana nova točka PREDNOSTNI SPREJEM na podlagi po 20. čl. Zakona o vrtcih. V tem primeru obvezno priložite individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapored odklonite povabilo vrtca k podpisu pogodbe v določenem roku, bo vloga za otroka uvrščena na zadnje mesto čakalnega seznama. 


OPOZORILO: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51. a členu določa, da mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen, če za opustitev cepljenja obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja. Če otrok ni cepljen iz drugih osebnih razlogov staršev ali skrbnikov, ga vrtec ne sme sprejeti.

Dodatna pojasnila o vpisu otrok dobite v tajništvu vrtca na el. naslovu: tajnistvo@vrtec-ledina.si, na tel.: 012308240, 012308247 ali 031 660 699.

Splošne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne Ljubljana – zavihek Moja Ljubljana – Otroci v Ljubljani – Vrtci v Ljubljani ali na e-naslovu izobrazevanje@ljubljana.si.

Z lepimi pozdravi. 

Lučka Postružin, ravnateljica